Bestuur & Contactgegevens

 

Algemeen:

 

Locatie gymzaal:

Vekenweg 4

1663 BA De Weere


Algemeen postadres:

Driestedenweg 143 

1661 BL De Weere

Info@actiefindeweere.nl


Bankrekeningnummer:

NL 53 RABO 0156 7088 09


Kamer van Koophandel:

4062 5570


Dagelijks bestuur: 

 

Bestuurslid Functie
José Verlaat Voorzitter
Marieke Bankras Secretaris
Emily van Diepen Penningmeester
Tanja Sneek Algemeen bestuurslid
Astrid Dekker Algemeen bestuurslid

Allen zijn bereikbaar via info@actiefindeweere.nl